Mixed-media artwork Tendron, 11.5"x11.5" by Alan  Disparte

Tendron, 11.5"x11.5"

Mixed Media on Panel